KSTA THODANNUR

K E R A L A    S C H O O L    T E A C H E R S     A S S O C I A T I O N

  L i s t    o f    t h e    s c h o o l s    i n    T h o d a n n u r    s u b - d i s t r i c t

Name of schools
 Name of HM
 Phone
 Name of schools
 Name of HM
 Phone
                            MANIYUR 
 GRAMAPANCHAYATH
 
 
 
 
1.  Kurunthodi U P
 P M Babu      
9447638678 
  2.  Arangot M L P
  Savitha K
  9446207852
3.  Mandarathur U P   
 M C Damodaran 
9645310955
  4.  Mandarathur M L P
  E Moidu
  9495261695
5.  Kurunthodi M L P    
 K Sreenivasan   
9447930948
  6.  Edathumkara L P
  Rema K 
  9495242852
7.  Mudappilavil L P
 Mallika
9447873222
  8Mudappilavil N L P
  K V Valli
  9446143323
THIRUVALLUR
 GRAMAPANCHAYATH
 
 
 
 
9. Valliad U P School
 Chandrasekharan
 9496130791
  10. Valliad L P
  Sukumaran
  9495147116
11. Valliad East L P S
 Esthar Kutty
 
 12. Valliad East L P
  Aravindakshan
  9495591798
13.Valliad N M L P 
 Anitha K
 
  14. Kottappally L P
  Prabhakaran M
  9495101711
15.Kannambathkara L P
 Padmanabhan C K 
 9446642523
  16. Kottappally M L P
  Sathyan P
  9447887140
17. Govt U P S Ayanchery
 K V Sasi
 9446534741
 18. G M U P S Thiruvallur
  Rajagopalan
  9496440169
19. S N L P S Thiruvallur
 Vinodini P
 
 20. Thiruvallur East U P
  Rajeswari T
 
21. Govt L P Vellukkara
  Radha K V
 
 22. Thodannur U P
  Sumathi P
  
23. Bavuppara M L P
  Balakrishnan V
 9495692186
 24. Nidumbramanna M L P
  Chandrika V K
  9497832947
25. Thodannur M L P
  Sudhakaran M P
 9446387559
 26. Chemmarathur L P
  Balanarayanan
  9495612095
27. Chemmarathur W L P
  Praseetha
 
 28. Chemmarathur M L P
  Chandri O P
  
29. Thiruvallur N L P
  Pavithran T K
 9497212295
  30. S N H S Thiruvallur
 
 
                          AYANCHERI
 GRAMAPANCHAYATH
 
 
 
 
31. Ayancheri No. L P
  Sreenivasan C H
 9446407960
32.Ayancheri L P 
  Satheedevi M M
 
33. Ayancheri D V L P
  Deepa A K
 
34. Ayancheri M L P
  Sreedharan K K
  9400614854
35. Cheekkilode U P
  Kunhiraman T V
 9447402870
36. Katameri U P
 MadhuMohan P K
  9961364447
37. Nalomkorol M L P
  Babysheela K
 
38. Katameri M U P
  Ebrayi N P
  9446196343
39. Katameri L P 
  Asha K
 
40. Katameri S M L P
  Sasidharan C
  9447931902
41. Ponmeri M L P
  Muhammad M K
 9495142589
42. Govt U P Parambil
  Mohanan K P
  9895240490
43. Ponmeri L P
  Sureshbabu T
 9496003182
44. Kakkunnath M L P
Ramakrishnan V V
  9388282018
45. Parambil L P
  Rajan M K
  9447218217
46. Ponmeri West L P
  Ashokan K T K
  9048334655
47. R H S Kadameri
 
 
48. R H S Ayanchery
 
 
 VILLIAPPALLY
 GRAMAPANCHAYATH
 
 
 
 
49. Villiappally U P
  Valsarajan K
 9496383876
50. Chathoth M L P
  Kunhammad K 
  9605800637
51. Kolathur L P
  Usha P K
 
52. Villiappally M L P
  Lalitha K
 
53. Villiappally S L P
  Raveendran T K
  9496164270
54.  M C M U P
  Premalatha K
 
55. Mayyannur L P
  Nanu K K
  9744698026
56. Mayyannur No. L P
 Ramakrishnan P K
  9495639429
57.Ponniath M U P
  Chandrababu M
  9387393193
58. Chiravattam L P
  Santhoshkumar
  8606342048
59. Keezhal U P
  Vijayan K P
 8086868593
60.  Villiappally West M L P
  Ismail
  9400434387
61. Memunda East L P
  Muralidharan C
  9747503170
62. Kavil L P
  Sarala  P K
 
63. Keezhal D V U P
  Balakrishnan N K
  9495858392
64. Thirumana L P
  Manojkumar P
  9567114375
65. Memunda H S S
 
 
66. Emjay V H S
 
 
  ERAMALA
  GRAMAPANCHAYATH
 
 
 
 
67.Karthikappally No.I U P
  Ramachandran K
  9446520553
68. Karthikappally L P
  Chandran K
  9847120745
69. Karthikappally N L P
  Sasikumar
  9496661240
70. Karthikappally N M L P
  Chandramathi
 
71. Kurinjaliyod Pallikuni M LP 
  Beena K P
 
72. Muyipra L P 
  Shylaja O
 
73.Muyipra P V L P